ابزار هدایت به بالای صفحه

‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫
‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫ ‏‫‏‫
‏‫‏‫ ‏‫‏‫

در لینک زید آی دی ادمین گروه (میثم شاه محمدی) قرار دارد. درخواست عضویت خود را از طریق لینک زیر به ادمین گروه فرستاده تا عضویت شما در جمع اهالی تلگرام مهدی آباد انجام شود. وقتی روی لینک زیر کلیک کنید صفحه ادمین باز می شود و میتوانید پیام خود را ارسال کنید

.

.

عضویت در گروه

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.